Program

Tématem konference je zhodnocení politických, ekonomických a sociologických aspektů rozdělení Československa, srovnání vývoje dvou nově vzniklých samostatných států až do současnosti, posouzení rozdílného přístupu obou zemí k aktuálním výzvám současnosti (společná evropská měna) a ocenění československého příkladu pro integrační a dezintegrační procesy v EU a v Evropě.

9:00 – 9:45
Mírové rozdělení Československa jako předpoklad racionálního ekonomického rozdělení do dvou životaschopných státních celků

Politici z období rozdělení Československa: Vladimír Mečiar (SK), Ivan Kočárník (ČR)

Přestávka

10:00 – 10:45
Slovenská republika a Česká republika: čtvrtstoletí samostatného ekonomického vývoje

Ekonomové: Ján Oravec (SK), Jiří Schwarz (ČR)

Přestávka

11:00 – 11:45
S eurem, nebo bez eura?

Zástupci centrálních bank: Ján Tóth (SK), Mojmír Hampl (ČR)

Přestávka

12:00-12:45
Památce Petra Matějů, významného českého sociologa a zakladatele AAU: Samostatný vývoj slovenské a české společnosti ze sociologického hlediska

Sociologové: Michael Smith (ČR, USA), Olga Gyárfášová (SK)

Přestávka

13:00 – 14:00
Diskusní panel
Poučení z Česko-slovenského dělení: Co znamená pro současnou EU, některé její členské či přidružené země?

Panelisté: Milorad M. Miškovič (Srbsko), Luc De Ceuster (Belgie), Antoni Ferrando (Španělsko), Štefan Füle (ČR)

14:00 – 15:00
Raut a networking